Ondřej Šimetka je gynekolog a porodník, od roku 2007 je přednostou Gynekologicko-porodnické kliniky ve Fakultní nemocnici v Ostravě a Lékařské fakulty Ostravské Univerzity. Strávil řadu let pomáháním po celém světě v rámci organizace Lékaři bez hranic, než s vrátil do české republiky. Mimo jiné se spolu budeme bavit i o tom, jak lze moderně přistupovat k porodu.