Navrhuji zpomalit, posadit se a poslouchat řeč tohoto světově proslulého antropologa s českým původem, který změnil a posunul svůj obor. Pan profesor si na mne udělal čas, a tak jsme mohli hovořit o smrti Rockefellerova syna na Papui Nové Guinei, kde mu měl být prof.Pospíšil průvodcem – ale odmítl. Bavili jsme se o jeho pohledu na politiku a co si (sám poradce amerických prezidentů) myslí o prezidentských poradcích…a také o tom, jaký má obecně názor na humanitní vědy…