Lze srovnávat ukrajinskou válku s kubánskou krizí? Viděno z USA – je Česká republika bezvýznamná anebo vlivná země? Je demokracie v ohrožení? Hovoří Igor Lukeš, honorární konzul ČR ve třech státech USA a historik na University of Boston.

Pro zájemce o hlubší pohled doporučuji knihu Igora Lukeše: Dějiny a doba postfaktická