Nebere si servítky, mluví přímočaře, až člověka mrazí. Doc. RNDr. Arnošt Komárek Ph.D. je statistikem na Karlově univerzitě na katedře pravděpodobnosti a matematické statistiky Matematicko-fyzikální fakulty UK. Epidemie a jejich možný vývoj jsou součástí jeho vědeckého zájmu. Divil jsem se a vy asi budete taky…