Setkání s Robertem je úžasný barevný vodopád obrazů z jeho života, vyprávění, ve kterém se skrývá naprosté odhalení jeho pracovních postupů, metod a přístupů. Jeho vlastní život je tak propletený s tvorbou, až se stává, že na jeho workshopech někteří posluchači strženi vyprávěním ani nerozeznají technické finesy a kouzla, která legendární fotograf jen tak mezi řečí prozrazuje.
U každého rozhovoru si vybíráme některé obraty, které náš respondent řekne a z nich pak vybereme nadpis. Tentokrát uděláme výjimku a nabízíme i ty nevybrané: Módní fotka je o snech. Mladí trpí rozhodovací paralýzou – neví, co si vybrat. Fotím každý den. Dnes vám gatě nikdo nestáhne zadarmo…