Dvě životní filozofie, dvě cesty, dva životy…

Jak přemýšlet o Rusku – ruská samostatnost, imperiální choutky, dezinformace

Stehlíkův kurz moderních dějin 10/10

Zvolnit neumím – prý bych prudil…

Největší chorobou je strach.

Stehlíkův kurz moderních dějin 9/10

Co nejrychleji, nejdál a s co nejmenší námahou.

CO BYLO A CO BUDE?

Na oběžnou dráhu to trvá 9 minut.

Proč by měl být svět spravedlivý?

Co obsahuje kakaový bob? Kucháme boba!

Stehlíkův kurz moderních dějin 8/10