Na základě diskuse a vašich návrhů, výzev a rešerší začíná další seriál o české historii s prof.Michalem Stehlíkem! Tentokrát se budeme zaměřovat na zažitá klišé, historické omyly, nepřesnosti a výmysly i na „bílá místa“ našich dějin. A. začínáme od podlahy, bereme si na paškál „nedotknutelného“ tatíčka Masaryka. Přišel čas začít si dělat nepřátele i mezi členy „pražské kavárny“ :-)))