František Vrabel je nesmírně zajímavý chlap. Objevil počítačové postupy jak sledovat a analyzovat, co se píše v médiích po celém světě. A to vše v reálném času. Díky tomu má firmu která funguje na mezinárodním poli, ale také je schopen se jen tak pro zajímavost podívat, co tvrdí jaká média a nakolik lžou anebo upravují skutečnost. Tím pádem jeho výsledky nejsou žádná dojmologie ani soubor pocitů, ale jsou to tvrdá, jasná data. To už nikdo neukecá…Za sebe můžu říci, že bych jeho poznatky učil na školách, dával do povinné četby a řadím je někam ke gramotnosti dnešního světa…