Od roku 1996 se pohybuji v médiích – od České televize a Český rozhlas až po soukromou sféru. V roce 2023 jsem navíc dokončil můj PhD na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, na Institutu Komunikačních studií a žurnalistika, abych si praktické zkušenosti za více než čtvrtstoletí zařadil i do teoretického rámce.

Mám za sebou stovky živě vysílaných televizních i rozhlasových pořadů, učil jsem specializované semináře na několika vysokých školách. Také jsem už přes 20 let konzultantem mediálních strategií řady soukromých českých i nadnárodních společností. Jediné pole, do kterého nevstupuji, je politika.

V této přednášce – semináři představuji základní principy fungování mediálního světa, pozice novinářů, diváků/posluchačů/čtenářů a respondentů; kde s setkávají a míjejí jejich cíle?