Z pohledu komunikace a krize leadershipu jsme s celou zemí ve velmi zajímavé, ba až laboratorní situaci….