Rozepsal jsem to loni, ale protože nerad sejčkuji, nechal jsme to být. Jenže utekl rok, text jsem našel, doplnil a poslal ven. Protože se nemůžu zbavit dojmu, že ty „Blbé scénáře“ nejsou nemožné. Prosím napište mi, že to je nesmysl a že prostě mám jenom podezřívavou náladu…